Täzelikler

Архив новостей

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentine gynanç hatyny iberdi

01:2122.03.2015
0
1111
Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentine gynanç hatyny iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhanä onuň ejesi hanym Sakine Peýwandiniň aradan çykmagy bilen bagly çuň gynanç bildirdi.

“Bu agyr ýitgini geçirmek üçin Size kalp giňligini we güýç-gaýrat dileýärin” diýlip, gynanç hatynda aýdylýar.

Türkmen döwletiniň Baştutany merhumyň ýakynlaryna we dogan-garyndaşlaryna çuň gynanç we duýgudaşlyk bildirdi.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň