Soňky habarlar

Arhiw

«Kaýrat» «Şahtýory» ýeňip, alty duşuşyklyk şowsuzlygyň soňuna çykdy

07:1023.05.2022
0
2624
«Kaýrat» «Şahtýory» ýeňip, alty duşuşyklyk şowsuzlygyň soňuna çykdy

Almaty şäheriniň «Kaýrat» futbol topary Gazagystanyň çempionatynyň 12-nji tapgyrynda öz meýdanynda Karagandanyň «Şahtýoryny» 2:0 hasabynda ýeňdi. Duşuşykdaky gollary Wiktor Wasin bilen Žoao Paulo geçirdi.

Şeýlelikde, «Kaýrat» alty duşuşyklyk ýeňişsiz tapgyrynyň soňuna çykdy (4 utulyş, 2 deňlik). Topar 16 utuk bilen ýaryş tertibiniň ýedinji basgançagynda barýar. Dokuzynjy orundaky «Şahtýorda» bolsa 14 utuk bar.

«Kaýrata» geçen ýylyň awgust aýyndan bäri türkmenistanly hünärmen Gurban Berdiýewiň tälim berip gelýändigini ýatladýarys.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň