Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edildi

11:4328.04.2022
0
994
Aşgabatda Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edildi

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň buýurmagynda Aşgabat şäherinde 500 orunlyk Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär.

«Türkmenistan» gazetiniň habar bermegine görä, gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde tellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

  • Haýyşnamalar 2022-nji ýylyň 10-njy iýunyna çenli kabul edilýär.
  • Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy.
  • Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-46-64, 44-46-77.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň