«Ahalyň» «Al-Garafa» bilen boljak duşuşyk üçin başlangyç düzümi belli boldy

23:4210.04.2022
0
3707
«Ahalyň» «Al-Garafa» bilen boljak duşuşyk üçin başlangyç düzümi belli boldy

«Ahalyň» AFK-nyň Çempionlar ligasynda «Al-Garafa» biilen bilen boljak duşuşyk üçin başlangyç düzümi belli boldy.

Türkmen toparynyň düzüminde Resul Çaryýew (derwezeçi), Gurbanguly Aşyrow, Şöhrat Söýünow, Arslanmyrat Amanow, Selim Nurmyradow, Ybraýym Mämmedow, Meýlis Diniýew, Resul Hojaýew, Serdar Geldiýew, Ata Geldiýew we Elman Tagaýew (kapitan) meýdana çykar.

Duşuşyk şu gije sagat 01:15-de başlanar. Ol Jidda şäherindäki Şazada Abdulla al-Faýsal adyndaky stadionda geçirilýär.

«Ahal» bilen «Al-Garafa» AFK-nyň Çempionlar ligasynda biri-biri bilen ilkinji gezek duşuşýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň