Soňky habarlar

Arhiw

Hindi Lideri Türkmenistanyň birinji Prezidentini hatyralady

22:5302.04.2022
0
7416
Hindi Lideri Türkmenistanyň birinji Prezidentini hatyralady

Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Aşgabatda saparda bolmagynyň çäklerinde, 2-nji aprelde Gypjaga baryp, Türkmenistanyň ilkinji Prezidentini hatyralady we kümmede gül dessesini goýdy.

Soňra belent mertebeli myhman Aşgabadyň günorta bölegindäki Türkmenistanyň Garaşsyzlyk binasyna gül goýdy. Ýola goýlan asylly däbe görä, bu ýerde, Hormatly myhmanlaryň seýilbagynda Prezident Ram Nath Kowind mizemez türkmen-hindi dostlugynyň nyşany hökmünde nahal oturtdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň