Türkmenistanyň wekilleri Stambulda geçiriljek Halkara maýa goýum maslahatynyň işine gatnaşarlar

15:1828.02.2015
0
1169
Türkmenistanyň wekilleri Stambulda geçiriljek Halkara maýa goýum maslahatynyň işine gatnaşarlar

 Aşgabat, 28.02.2015. “Türkmenportal”.

4-5-nji martda Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde Halkara maýa goýum maslahaty geçiriler. Onuň işine Türkmenistanyň wekilleri hem gatnaşarlar.

26-njy fewrala çenli maslahata gatnaşjak 42 ýurduň işewürleri hasaba alyndy. Olar dürli halkara guramalarynyň we bank ulgamynyň hünärmenleridir. Türkmen wekiliýetiniň agzalary Türkiýede bolmagynyň çäklerinde, şeýle hem ikitaraplaýyn gepleşikleriň birnäçesini geçirerler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň