1-nji martda Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynda halk deputatlarynyň saýlawlary geçiriler

21:5426.02.2015
0
833
1-nji martda Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynda halk deputatlarynyň saýlawlary geçiriler

Aşgabat, 26.02.2015. “Türkmenportal”.

Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy 2015-nji ýylyň 1-nji martynda (ýekşenbe) Täjigistan Respublikasynda ýurduň Mejlisi namoýandogan Mejlisi Olisine halk deputatlarynyň saýlawlarynyň geçirilýändigini habar berýär.

Türkmenistanda hemişelik ýa-da wagtlaýyn ýaşaýan Täjigistan Respublikasynyň raýatlary Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň ýanynda döredilen 70/18 belgili daşary ýurt saýlaw uçastogynda saýlawlara gatnaşyp bilerler. Ol şu salgyda ýerleşýär: Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 4/2.

Saýlaw uçastogynyň işleýän wagty: duşenbe — anna, 9.30-dan 13.00-a çenli.

Saýlawlaryň Döwlet ýazgysyna adyňyzy girizmek bilen baglanyşykly sowallar bilen Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasyna ýüz tutup bilerler. Saýlawlar güni saýlaw uçastogy 06.00-dan 20.00-a çenli işlär. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň