Awtomobil mekdepleriniň birleşigi okuw-usuly gollanmanyň taslamasyny taýýarlamak boýunça bäsleşik yglan edýär

15:0603.02.2022
0
10193
Awtomobil mekdepleriniň birleşigi okuw-usuly gollanmanyň taslamasyny taýýarlamak boýunça bäsleşik yglan edýär
Surat: awtomekdep.edu.tm

Awtomobil mekdepleriniň birleşigi, elektron okuw gollanmalary taýýarlamak işini kämilleşdirmek we okuw prosesine ornaşdyrmak maksady bilen üç ölçegli animasiýa täsirli wideokontentli, elektron okuw-usuly gollanmanyň taslamasyny işläp taýýarlamak boýunça bäsleşik yglan edýär.

Teklipler Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 424-nji jaýynda 2022-nji ýylyň 8-nji fewralynda sagat 16:00-a çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-33-11, faks: 44-33-15.

Şeýle-de okaň!

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň