Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň raýatlaryna Hindistanda talyp hakly okamak mümkinçiligi döredilýär

11:2722.01.2022
0
16386
Türkmenistanyň raýatlaryna Hindistanda talyp hakly okamak mümkinçiligi döredilýär

Hindi medeni geňeşi tarapyndan Türkmenistanyň raýatlary üçin talyp hakly okuwlaryň açykdygy habar berildi.

Bu maksatnama 2022 ― 2023-nji okuw ýylynda Hindistanyň dürli ýokary okuw mekdepleriniň aspirantura bölüminde dürli dersleri öwrenmegi goldaýar.

Talyp haky maksatnamasyna gatnaşmak üçin arzalary tabşyrmak bilen jikme-jik maglumatlary iňlis we rus dillerinde şu ýerden tapyp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň