Soňky habarlar

Arhiw

Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 31-nji dekabry

08:0031.12.2021
0
3042
Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 31-nji dekabry

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 31-nji dekabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +3°, gündizine +9... +11° maýyl bolar. Howanyň basyşy 740 mm, çyglylygy 50 — 70 %.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -2° sowukdan +3° çenli, gündizine +6... +11°, kenarýaka etraplarynda +2... +7° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +5... +7°, basyşy 757 mm, çyglylygy 55 — 75 %.

Awazada: howa +4... +6°, basyşy 765 mm, çyglylygy 60 — 80 %.

Balkanabat şäherinde: howa +6... +8°, basyşy 764 mm, çyglylygy 50 — 70 %.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -2° sowukdan +3° çenli, gündizine +6... +11° maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +9... +11°, basyşy 738 mm, çyglylygy 50 — 70 %.

Tejen şäherinde: howa +8... +10°, basyşy 748 mm, çyglylygy 55 — 75 %.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Günorta-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +4° çenli, gündizine +9... +14° maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 744 mm, çyglylygy 55 — 75 %.

Baýramaly şäherinde: howa +12... +14°, basyşy 743 mm, çyglylygy 50 — 70 %.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Günorta-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -2° sowukdan +3° çenli, gündizine +8... +13° maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +10... +12°, basyşy 747 mm, çyglylygy 50 — 70 %.

Kerki şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 743 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 6 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -6... -11°, gündizine 0... -5° sowuk bolar.

Daşoguz şäherinde: howa 0... -2°, basyşy 758 mm, çyglylygy 65 — 85 %.

Köneürgenç şäherinde: howa -1... -3°, basyşy 759 mm, çyglylygy 60 — 80 %.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň