«Mähirli Zenan» modalar öýi Täze ýyl mynasybetli baýramçylyk arzanlaşygyny yglan edýär

15:3016.12.2021
0
3556
«Mähirli Zenan» modalar öýi Täze ýyl mynasybetli baýramçylyk arzanlaşygyny yglan edýär

«Mähirli Zenan» modalar öýi Täze ýylyň öň ýanynda ähli önümleri üçin baýramçylyk arzanlaşygyny yglan edýär. Bu baýramçylyk arzanlaşygyna laýyklykda, müşderilere 2021-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli «Mähirli Zenan» modalar öýüniň ähli önümlerini 20 göterim arzan bahadan satyn almaga mümkinçilik döredilýär.

Döwrebap lybaslar bilen «Mähirli Zenan» modalar öýüniň web saýtynda, @mahirlizenan instagram sahypasynda ýa-da «Bagtyýarlyk» söwda merkezindäki dükanynda tanşyp bilersiňiz. Habarlaşmaklyk üçin telefon belgiler: +99365 618286; +99365 814240.

«Mähirli Zenan» modalar öýi müşderiler tarapyndan saýlanylyp satyn alnan lybaslary olaryň öýlerine eltip berme hyzmatyny hem amal edýär.

«Mähirli Zenan» modalar öýüniň döwrebap lybaslary gaýtalanmajak gözelligi we nepisligi, täsin biçüwleri, biri-birinden üýtgeşik özboluşly nusgalary, şeýle hem nagyşlarynyň milli sudurlary (siluetleri) bilen tapawutlanýar.


Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň