Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň teatrlary şu hepdäniň dynç alyş günlerinde sahna eserlerine tomaşa etmäge çagyrýar

15:2816.12.2021
0
4989
Aşgabadyň teatrlary şu hepdäniň dynç alyş günlerinde sahna eserlerine tomaşa etmäge çagyrýar

Aşgabadyň teatrlary paýtagtyň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny sahna eserlerine tomaşa etmäge çagyrýar.

Öňümizdäki günlerde Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatry aşakdaky sahna eserlerini görkezer:

 • 17-nji dekabr: «Şadyýan wäşiler»;
 • 18-nji dekabr: «Şadyýan wäşiler»;
 • 19-njy dekabr: «Hindi rowaýaty».

Magtymguly adyndaky sazly-drama teatrynda tomaşaçylara şu eserler garaşýar:

 • 17-nji dekabr: «Körpe gelin»;
 • 18-nji dekabr: «Durmuş diňe düýş däl»;
 • 19-njy dekabr: «Demir aýal».

Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda aşakdaky sahna eserlerine tomaşa edip bilersiňiz:

 • 17-nji dekabr: «Seň yşkyňda perwana»;
 • 18-nji dekabr: «Näzli dildarym»;
 • 19-njy dekabr: «Amanat giýew».

Mollanepes adyndaky talyplar teatry şu eserleri hödürlär:

 • 17-nji dekabr: «Gülki agşamy»;
 • 18-nji dekabr: «Çynymy aýtsam bar-a»;
 • 19-ny dekabr: «Gülki agşamy».

Ähli sahna eserleri agşam sagat 19-da başlanar.

Petekleri teatrlaryň kassasyndan satyn alyp bilersiňiz.

Kassalaryň telefon belgileri «Medeniýet we dynç alyş» sowal-jogap bölümimiziň «Türkmenistanyň teatrlary» sahypasynda ýerleşdirilendir.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň