Soňky habarlar

Arhiw

«Arzuw haly» dükanyna Türkiýeden täze halylar gelip gowuşdy

22:2505.11.2021
0
12547

«Arzuw haly» haly önümleriniň dükanyna Türkiýede öndürilen täze haly harytlary gelip gowuşdy.

Türk halylary ýokary hil we bezeg aýratynlygy bilen tapawutlanýar. Olar ýüňden, ýüpekden, akril we poliester ýaly sintetiki materiallardan öndürilýär. Bu halylara ösümlikleriň şeklindäki hem-de geometriki nagyşlar salynýar. Türkiýede öndürilen halylar çydamly bolup, olar uzak wagtlap öz reňk öwüşginini saklaýar. «Arzuw haly» dükanlar toplumyndan öýüň islendik ýerine — myhmanlar, çagalar üçin otaglara, ýatylýan otaga, aşhana ýazylýan halylaryň dürli ölçegli görnüşlerini, şol sanda namazlyklary satyn almak bolýar. Zerur bolan halatynda otagyň ölçegine görä, kesilen halylaryň gyralaryny basdyrylyp bermek hyzmaty hem ýerine ýetirilýär.

Halylaryň görnüşleri bilen G.Kulyýew köçesiniň (öňki Obeznoý) ugrundaky «Beýik bina» söwda toplumynda ýerleşýän dükana baryp tanşyp bilersiňiz. Ýurdumyzyň Mary we Lebap welaýatlarynda hem dükanyň şahamçalary hereket edýär.

Mundan başga-da, «Arzuw haly» dükanynyň harytlaryny @arzuwhaly_ intagram ýa-da +99362365566, +99361937333 (Mary welaýat), +99364700661 (Lebap welaýat) belgilerdäki imo salgysy, şeýle hem arzuwhalyashgabat@mail.ru elektron poçtasyna sargyt edip onlaýn satyn alyp bilersiňiz.

Şeýle-de okaň:
Şeýle-de görüň:
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň