Soňky habarlar

Arhiw

Ahmet Agamyradow futbol boýunça Aziýa kubogynyň saýlama tapgyryna gatnaşjak Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysynyň düzümini kesgitledi

20:0019.10.2021
0
6240
Ahmet Agamyradow futbol boýunça Aziýa kubogynyň saýlama tapgyryna gatnaşjak Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysynyň düzümini kesgitledi

Futbol boýunça Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysynyň baş tälimçisi Ahmet Agamyradow 2022-nji ýylda geçiriljek Aziýa Kubogynyň saýlama tapgyrynyň duşuşyklaryna gatnaşmak üçin 23 futbolçyny düzüme çagyrdy. Ine, olar:

1. Ballakow Welmyrat

2. Hydyrow Şamämmet

3. Myradow Begençmyrat

4. Myratberdiýew Rahman

5. Nurmetow Ahmed

6. Toýjanow Yhlas

7. Ahallyýew Rüstem

8. Beknazarow Mirza

9. Çaryýew Rasul

10. Diniýew Meýlis

11. Sapargulyýew Arzuwguly

12. Gaýlyýew Batyr

13. Meredow Daýanç

14. Nuryýew Daýanç

15. Borjakow Aly

16. Berdiýew Döwran

17. Seýidow Orazgeldi

18. Çaryýew Teýmur

19. Galkin Roman

20. Hojamuhammedow Azatmuhammet

21. Arbatow Begmyrat

22. Jumadurdyýew Aşyr

23. Täçnazarow Batyr.

Saýlama tapgyryň «F» toparçasynda ýaryşjak milli ýygyndymyz duşuşyklaryny Iordaniýanyň Amman şäherinde geçirer.

25.10.2021 ý.

21:00 Türkmenistan – Iordaniýa (“King Abdullah II” st.)

28.10.2021 ý.

21:00 Palestina – Türkmenistan (“King Abdullah II” st.)

31.10.2021 ý.

21:00 Iordaniýa – Palestina (“King Abdullah II” st.)

Bellik: duşuşyklaryň başlanýan wagtlary Aşgabat wagty bilen görkezilen.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň