Arhiw

Howa maglumaty: 18-nji oktýabr

07:0018.10.2021
0
1810
Howa maglumaty: 18-nji oktýabr

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 18-nji oktýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Aşgabatda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +6... +80, gündizine +25... +270 maýyl bolar. Howanyň basyşy 734 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +12... +170, gündizine +23... +280, kenarýaka etraplarynda +17... +220 maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +20... +220, basyşy 755 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Awazada: howa +18... +200, basyşy 761 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Balkanabat şäherinde: howa +23... +250, basyşy 758 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +6... +110, gündizine +25... +300 maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +26... +280, basyşy 739 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Tejen şäherinde: howa +28... +300, basyşy 746 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Mary welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +80, gündizine +22... +270 maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +25... +270, basyşy 743 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Baýramaly şäherinde: howa +24... +260, basyşy 739 mm, çyglylygy 15 — 35.

Lebap welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +70, gündizine +20... +250 maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +22... +240, basyşy 745 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Kerki şäherinde: howa +23... +250, basyşy 739 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 6 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +70, gündizine +18... +230 maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +21... +230, basyşy 757 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Köneürgenç şäherinde: howa +19... +210, basyşy 754 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň