Soňky habarlar

Arhiw

“Chanel” meşhur sumkalarynyň satuwyna çäklendirme girizdi

17:3112.10.2021
0
3678
“Chanel” meşhur sumkalarynyň satuwyna çäklendirme girizdi

Meşhur “Chanel” moda öýi uly isleg bildirilýän sumka görnüşleriniň satuwyna çäklendirme girizdi. Nusgawy flap sumkasyny we koko tutawajyny indi diňe bir görnüşde satyn alyp bolýar. Bu şonuň ýaly-da ownuk deri önümlerine-de degişlidir. Indi ýylda “Chanel” önüminiň bir görnüşinden iki sanydan artyk satyn alyp bolmaýar.

Moda markalary muňa meňzeş satuw çäklendirmeleri harytlarynyň gymmatyny saklamak maksady bilen girizýärler. Şonuň netijesinde hem, 2021-nji ýylda “Chanel” kompaniýasy meşhur harytlarynyň bahasyny üç gezek ýokarlandyrdy. Muňa garamazdan bolsa, secretmag.ru-nyň habaryna laýyklykda, müşderileriň marka bolan gyzyklanmasy hiç hili peselmeýär we onuň hyrydarlary zerur önümleri üçin nobata durýarlar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň