Aşgabatda «MiniBoss Business School» halkara işewürlik mekdebi açylar

17:1422.09.2021
0
3373
Aşgabatda «MiniBoss Business School» halkara işewürlik mekdebi açylar

25-nji sentýabrda paýtagtymyz Aşgabatda ýerleşýän «Iş Nokady» koworking merkeziniň çäiginde «MiniBoss Business School» halkara işewürlik mekdebiniň açylyşy bolar.

«MiniBoss Business School» halkara işewürlik mekdebiniň dabaraly açylan güni myhmanlar birinji sapaga gatnaşmaga we okuw jaýynyň işini jikme-jik öwrenmäge giň mümkinçilik alarlar.

«MiniBoss Business School» halkara işewürlik mekdebi – bu çagalar we ýetginjekler üçin halkara işewürlik mekdebiniň ulgamy bolup, karar berip biljek we uly göwrümde nebit alyp bilýän geljekki telekeçileri taýýarlaýar.


Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň