Soňky habarlar

Arhiw

"Matrisanyň" dördünji bölüminiň tizeri paýlaşyldy

19:0208.09.2021
0
3011
"Matrisanyň" dördünji bölüminiň tizeri paýlaşyldy

«Warner Bros» kompaniýasy «Matrisanyň direlişi» filminiň üçin ilkinji tizerini hödürledi. Ol kompaniýanyň «YouTube» kanalynda ýerleşdirildi.

«Gazeta.ru»-nyň habaryna görä, 15 sekuntlyk wideoda «Saýlamak saňa bagly» jümlesi bilen meşhur gyzyl we gök gerdejikler görkezilýär, Film 9-njy sentýabrda prokata çykar we kinoteatrlarda 16-njy dekabrdan görkezilip başlar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň