Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenbaşy jins toplumy täze lybaslary hödürleýär

12:4707.09.2021
0
12943
Türkmenbaşy jins toplumy täze lybaslary hödürleýär

Türkmenbaşy adyndaky jins toplumy resmi saýtynda möwsümleýin täze harytlary hödüredi. Olaryň arasynda erkeklere, zenanlara we çagalara niýetlenen lybaslaryň uly toplumy bar.

Saýta girmek bilen siz öz islegiňize görä jins lybaslaryny saýlap bilersiňiz.

Web saýtdan saýlap, sargyt eden harytlaryňyzyň ýurduň islendik künjegine eltilip berilýändigini ýatladýarys. Tölegler nagt, nagt däl görnüşinde hem kabul edilýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň