Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan bilen Beýik Britaniýa Owganystandaky ýagdaý barada pikir alyşdy

22:3603.09.2021
0
2029
Türkmenistan bilen Beýik Britaniýa Owganystandaky ýagdaý barada pikir alyşdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Beýik Britaniýanyň Daşary işler, Arkalaşygyň işleri we ösüş boýunça ministrliginiň ýanyndaky Günorta Aziýa ýurtlary we Arkalaşyk boýunça Döwlet ministri Uimbldonyň Lordy Ahmad bilen telefon arkaly gepleşigini geçirildi.

Bu barada ministrligiň resmi saýtynda habar berilýär.

Taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň derwaýys meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Sebit we halkara gün tertibine degişli pikirler alyşyldy. Owganystan boýunça ynsanperwer häsiýetli meselelerine aýratyn ähmiýet berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň