Soňky habarlar

Arhiw

Berdimuhamedow Türkmenistanyň Fransiýadaky ilçisini wezipesinden boşatdy

21:4918.08.2021
0
16453
Berdimuhamedow Türkmenistanyň Fransiýadaky ilçisini wezipesinden boşatdy

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasyna laýyklykda, Şöhrat Durdykulyýewiç Jumaýew başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky (Pariž şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hem-de Türkmenistanyň Portugaliýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipelerinden boşadyldy. Şeýle-de Şöhrat Jumaýew başga işe geçmegi sebäpli, Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) ýanyndaky Türkmenistanyň Hemişelik wekili hem-de Türkmenistanyň Halkara sergiler býurosynyň ýanyndaky wekili wezipelerinden boşadyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň