Soňky habarlar

Arhiw

Meşhur topar muşdaklaryna «täze» aýdym hödürledi

19:3107.08.2021
0
3467
Meşhur topar muşdaklaryna «täze» aýdym hödürledi

Meşhur «Guns N 'Roses» rok topary muşdaklaryna 13 ýyldan soň ilkinji gezek «täze» aýdym hödürledi.

«Absurd» diýlip atlandyrylýan täze kompozisiýasy «Silkworms» atly ozalky aýdymyň nusgasydyr. Bu aýdym 2000-nji ýyllaryň başynda konsertlerde ýerine ýetirilipdi, ýöne hiç haçan ýazgy edilmändi.

«Absurd»-yň ýazgysyna «Guns N 'Roses»-iň agzalarynyň hemmesi gatnaşdy. Täze aýdym toparyň ýakynda çykarjak toplumyna-da goşular.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň