Soňky habarlar

Arhiw

Arnold Şwarseneggeriň iň söýgüli filmi...

19:0405.08.2021
0
8471
Arnold Şwarseneggeriň iň söýgüli filmi...

Golliwudyň meşhur aktýory Arnold Şwarsenegger baş keşbi janlandyran filmleriniň arasynda iň halaýany barada aýtdy.

Ýyldyzyň muşdaklaryny geň galdyran zat bu film «Terminator» ýa-da şoňa meňzeş jenjelli filmleriň biri hem däl. Onuň iň halaýan filmi «Çagalar bagynyň polisiýasy» kinokomediýasydyr.

Ýeri gelende aýtsak, bu film 1990-njy ýylda surata düşürildi. 15 million dollar çykdajy edilen film 200 million dollar gazandy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň