Arhiw

Türkmenistanda 2-nji awgustda howa +35... +40° yssy bolar

23:0801.08.2021
0
303
Türkmenistanda 2-nji awgustda howa +35... +40° yssy bolar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 2-ne Aşgabat şäherinde we welaýatlarda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24... +26° maýyl, gündizine +36... +38° yssy bolar. Howanyň basyşy 731 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24... +29° maýyl, gündizine +35... +40°, kenarýaka etraplarynda +32... +37° yssy bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +35... +37°, basyşy 748 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Awazada: howa +34... +36°, basyşy 751 mm. Çyglylygy 30 — 50%.

Balkanabat şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 756 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Ahal welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22... +27° maýyl, gündizine +35... +40° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +37... +39°, basyşy 734 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Tejen şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 739 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Mary welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19... +24° maýyl, gündizine +35... +40° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +37... +39°, basyşy 734 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Baýramaly şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 733 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Lebap welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19... +24° maýyl, gündizine +36... +41° yssy bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +37... +39°, basyşy 735 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Kerki şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 730 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20... +25° maýyl, gündizine +36... +41° yssy bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +39... +41°, basyşy 748 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Köneürgenç şäherinde: howa +37... +39°, basyşy 750 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň