Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda 22-nji iýulda howanyň +39... +41° yssy bolmagyna garaşylýar

00:0422.07.2021
0
12044
Türkmenistanda 22-nji iýulda howanyň  +39... +41° yssy bolmagyna garaşylýar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň Aşgabat şäherinde we welaýatlarda 2021-nji ýylyň iýul aýynyň 22-ne bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty.

Aşgabatda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +27... +29° maýyl, gündizine +39... +41° yssy bolar. Howanyň basyşy 728 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23... +28° maýyl, gündizine +36... +41° yssy, kenarýaka etraplarynda +31... +36° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +34... +36°, basyşy 746 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

Awazada: howa +33... +35°, basyşy 754 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Balkanabat şäherinde: howa +39... +41°, basyşy 732 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24... +29° maýyl, gündizine +37... +42° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +40... +42°, basyşy 728 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Tejen şäherinde: howa +39... +41°, basyşy 732 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23... +28° maýyl, gündizine +36... +41° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 731 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Baýramaly şäherinde: howa +39... +41°, basyşy 728 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Lebap welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8-13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22... +27° maýyl, gündizine +35... +40° yssy bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +37... +39°, basyşy 733 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Kerki şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 728 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20... +25° maýyl, gündizine +35... +40° yssy bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 743 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Köneürgenç şäherinde: howa +36... +38°, basyşy 744 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň