Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda welaýat häkimlerinden beýleki ýolbaşçylar 1-nji awgust ― 1-nji sentýabr aralygynda dynç alar

23:5209.07.2021
0
7742
Türkmenistanda welaýat häkimlerinden beýleki ýolbaşçylar 1-nji awgust ― 1-nji sentýabr aralygynda dynç alar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hökümetiň şu gün geçirilen giňişleýin mejlisinde welaýat häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara 1-nji awgustdan 1-nji sentýabra çenli «Awazada», «Arçmanda» we «Ýylysuwda» ýa-da ýurdumyzyň beýleki şypahanalarynda dynç almaga rugsat berdi.

Döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýer E.Orazgeldiýewe ýüzlenip, gözegçilik edýän toplumynyň pagta ýygymy bilen bagly ýolbaşçylary bilen maslahatlaşmagy we degişli çözgüt kabul etmegi tabşyrdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň