Soňky habarlar

Arhiw

Sankt-Peterburgyň Daşary gatnaşyklar boýunça komiteti Türkmenistan ilen gatnaşyklary ösdürýär

15:3928.06.2021
0
2494
Sankt-Peterburgyň Daşary gatnaşyklar boýunça komiteti Türkmenistan ilen gatnaşyklary ösdürýär

Sankt-Peterburgyň Daşary gatnaşyklar boýunça komitetiniň ýolbaşçysy Ýewgeniý Grigoriýew «Peterburg gündeligi» inernet neşirine beren ýörite interwýusynda şäheriň GDA agza döwletleri bilen gatnaşyklary barada aýtdy. Hususan-da, ol üstünlikli hyzmatdaşlygyň mysaly hökmünde Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga salgylanyp, biziň ýurdumyz bilen gämi gurluşygy, farmasewtika we ynsanperwerlik boýunça iri taslamalaryň alnyp barylýandygyny nygtady.

Hususan-da, 2020-nji ýylyň fewral aýynda Sankt-Peterburgyň gubernatory Aleksandr Beglowyň Aşgabat şäherine saparynyň bolandygyny ýatlatdy . Şu ýyl wise-premýer Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýetiniň Newa boýundaky şähere saparynyň hem iňňän netijeli bolandygyny aýtdy.

Şeýle hem Ýewgeniý Grigoriýew geljekde bilelikde göz öňünde tutulýan taslamalar barada hem gürrüň berdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň