AFK-nyň kubogy ― 2021: «Altyn asyr» birinji ýarymy 3:1 hasabynda öňde tamamlady

17:5417.05.2021
0
416
AFK-nyň kubogy ― 2021: «Altyn asyr» birinji ýarymy 3:1 hasabynda öňde tamamlady

AFK-nyň kubogy ― 2021-iň çägindäki «Alaý» ― «Altyn asyr» duşuşygynyň birinji ýarymy 1:3 hasabynda türkmen toparynyň ýeňşi bilen tamamlandy.

Duşuşygyň 2-nji minudynda «Alaýyň» ýarym goragçysy Oýbek Abdugaffurow pökgini öz derwezesine geçirip, «Altyn asyry» hasapda «öňe çykardy».

29-njy minutda «Alaý» goragçy Aidar Mambetaliýewiň geçiren goly bilen hasaby deňledi. Gol pasyny T.Belaid berdi.

Duşuşygyň 41-nji minudynda «Altyn asyr» ikinji gezek öňe saýlandy. Bu gezek 11 metrlik jerime urgusyny dürs ýerine ýetiren Altymyrat Annadurdyýew boldy. Şeýlelikde, ol şu ýaryşyň taryhyndaky 21-nji, möwsümdäki üçünji pökgüsini geçirdi.

44-nji minutda ýarym goragçy Wezirgeldi Ylýasow «aragatnaşykçylaryň» üçünji pökgüsini hem geçirdi. Oňa gol pasyny goragçy Röwşen Halmämmedow berdi.

Şeýlelikde, «Altyn asyr» duşuşygyň birinji ýarymyny 3:1 hasabynda öňde tamamlady.

Ildeşlerimize ikinji ýarymda hem üstünlik arzuw edýäris!

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň