Arhiw

AFK-nyň kubogy: «Ahalyň» yklym ýaryşyna alyp baran oýunçylary belli boldy

12:4912.05.2021
0
3689
AFK-nyň kubogy: «Ahalyň» yklym ýaryşyna alyp baran oýunçylary belli boldy

«Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň «Ahal» futbol topary yklym ýaryşy üçin 27 futbolçyny bellige aldyrdy.

Ine, olar:

Derwezeçiler ― Resul Çaryýew, Öwezmyrat Öwezmyradow, Rüstem Ahallyýew;

Goragçylar ― Şöhrat Söýünow, Gurbangeldi Aşyrow, Hoşgeldi Hojowow, Ata Geldiýew, Söhbet Allanurow, Abdy Bäşimow, Baýjan Satlykow;

Ýarym goragçylar ― Gurban Annaýew, Myrat Hamraýew, Ilýa Tamurkin, Amir Gurbani, Serdar Geldiýew, Resul Hojaýew, Elman Tagaýew, Mirza Beknazarow, Ybraýym Mämmedow, Arzuwguly Sapargulyýew, Daýanç Garajaýew;

Hüjümçiler ― Didar Durdyýew, Şanazar Tirkişow, Nurýagdy Mämmedow, Pirmyrat Sultanow, Meýlis Diniýew, Kerim Hojaberdiýew.

«Ahal» toparçalaýyn tapgyrda Täjigistanyň «Rawşan» we Gyrgyzystanyň «Dordoý» toparlary bilen duşuşar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň