Berdimuhamedow Türkmen-hytaý hökümetara toparynyň düzümini tassyklady

21:3509.05.2021
0
4109
Berdimuhamedow Türkmen-hytaý hökümetara toparynyň düzümini tassyklady

Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklary has-da ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň hem-de onuň kiçi komitetleriniň türkmen böleginiň ýolbaşçylary bellenildi

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň