Soňky habarlar

Arhiw

Berdimuhamedow «Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň meseleleri hakynda» Karara gol çekdi

23:5912.03.2021
0
3241
Berdimuhamedow «Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň meseleleri hakynda» Karara gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti “Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň meseleleri hakynda” Karara gol çekdi ― diýip, «Watan» habarlar gepleşiginde aýdyldy.

Milletiň Lideri bu Karary Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen kabul etdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň