Soňky habarlar

Arhiw

ÝDÖB türkmenistanly telekeçiler üçin gysga wagtlyk okuwlary guraýar

15:5009.02.2021
0
2872
ÝDÖB türkmenistanly telekeçiler üçin gysga wagtlyk okuwlary guraýar

Ýerli telekeçiler Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky tarapyndan guraljak sanly marketing we onlaýn satuw boýunça gysga wagtlyk okuwlara çagyrylýar.

Onlaýn görnüşde geçiriljek okuwlar 1 ― 4-nji we 24 ― 27-nji mart aralygynda bolar.

Onlaýn okuwlar harytlaryň we hyzmatlaryň onlaýn satuwyny netijeli ýola goýmaga we ösdürmäge we işi ösdürmek üçin onlaýn mümkinçiliklerden peýdalanmaga kömek eder.
 
Okuw maksatnamalary «APPLICATIO Training & Management» (Germaniýa) CEFE (Serbiýa) bilen hyzmatdaşlykda işlenip düzüldi. 

Okuwlar elektron söwda taslamalarynda 14 ýyl tejribesi bolan tejribeli tälimçileriň ikisi tarapyndan geçiriler. 
 
ÝDÖB-niň metbugat beýanatyna görä, Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýän okuwlara gatnaşmak mugt.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň