Türkmenistanda türkmen alabaýynyň baýramy belleniler

21:4225.01.2021
1
19693
Türkmenistanda türkmen alabaýynyň baýramy belleniler

Şu gün – 25-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabat şäheri boýunça iş saparyny amala aşyryp, Halkara alabaý itleri assosasiýasynyň Köpetdagyň eteginde gurluşygy alnyp barylýan merkezi edarasyndaky işler bilen tanyşdy. Tanyşlygyň barşynda türkmen Lideri Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen bir günde türkmen alabaýynyň baýramynyň bellenilmeginiň maksadalaýyk boljakdygyny belledi. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, baýramçylyk mynasybetli dürli medeni-köpçülikleýin çäreleri geçirmegi, türkmen alabaýlarynyň çykyşlaryny, ýaryşlaryny guramagy, ýeňiji bolan alabaýa bolsa “Ýylyň türkmen edermen alabaýy” diýen adyň dakylmagynyň ýerlikli boljakdygyna degişli ýolbaşçylaryň ünsüni çekdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Watanymyz ( 26.01.2021 )

Самые умные собачки в мире, верные и преданые друзья это АЛАБАИ.

0