Soňky habarlar

Arhiw

“MB-shoes” täze sport aýakgap görnüşlerini hödürledi

13:0828.11.2020
0
7482
“MB-shoes” täze sport aýakgap görnüşlerini hödürledi

“Muhammet Balkan” hojalyk jemgyýeti ýerli materiallardan “MB-shoes” markasynyň täze sport aýakgap görnüşlerini öndürdi. Sarp edijilere, esasy erkekler aýallar we çagalar üçin niýetlenen sport aýakgaplary bilen bir hatarda, dürli reňkdäki sport aýakgaplary hem hödürlenýär.

Türkmenistanyň ilatynyň arasynda sport aýakgaplarynyň meşhurlygy günsaýyn artýar. Munuň sebäbi hem sagdyn durmuş ýörelgesiniň we sportuň meşhurlygy, hem-de esasanam paýtagtda durmuş depgininiň ýokarlanmagydyr.

Ýurdumyzdaky köp ýaşlar rahatlygy bilen tapawutlanýan sport aýakgaplaryny saýlaýarlar.

“MB-shoes” markaly dükanlardaky täze önümler bilen şu salgydan tanşyp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň