Soňky habarlar

Arhiw

Futbol, Birinji liga: «Turan» ― Daşoguz zolagynyň çempiony

14:5612.11.2020
0
3117
Futbol, Birinji liga: «Turan» ― Daşoguz zolagynyň çempiony

2020-nji ýylyň Birinji liga futbol toparlarynyň arasynda Türkmenistanyň Birinjiliginiň Daşoguz welaýatynyň zolaklaýyn ýaryşynda jemleýji, 14-nji tapgyryň duşuşyklary geçirildi ― diýip, TFF-niň resmi saýty habar berýär.

Geçirilen duşuşyklarda 40 utuk toplan “Turan” topary ýaryş tertibinde birinji orny eýeläp, jemleýji bäsleşikde çykyş etmäge hukuk gazandy. 36 hem-de 22 utukdan toplan “Almaz” bilen “Täze ýol” toparlary degişlilikde ikinji, üçünji orunlary eýelediler.

Daşoguz welaýatyna wekilçilik edýän toparlaryň sekizisiniň baş baýrak ugrunda bäsleşendiklerini ýatladýarys.

Ýeri gelende aýtsak, birinji liganyň duşuşyklary welaýatlarymyzyň hemmesinde geçirilip, her zolagyň ýeňijisi jemleýji bäsleşikde çykyş eder.

Geçirilen duşuşyklar:

XIV –tapgyryň  oýunlary:

Oýun 53.

“Görogly” – “Dostluk”             1-2

Oýun54.

“Täze ýol” – “Garaşsyzlyk”      2-1

Oýun 55.

“Akdepe” –  “Almaz”                1-8

Oýun 56.

“Turan” – “Nowruz”                 + : -

Birinjiligiň jemleýji tablisasy :

T/b

Toparlar

O

Ý

D

U

T

U

1.

“Turan”              Daşoguz.ş

14

13

1

0

 61-12

40

2.

“Almaz”              Daşoguz ş.               

14

12

0

2

104-14

36

3.

“Täze ýol”          S.A.Niýazow etr.

14

7

1

6

49-39

22

4.

“Dostluk”            S.A.Niýazow etr.

14

7

0

7

 37-61

 21

5.

“Akdepe”             Akdepe etr.

14

5

1

8

 23-53

16

6.

“Garaşsyzlyk ”   Daşoguz ş.

14

4

4

6

34-37

16

7.

“Görogly”           Görogly etr.

14

4

2

8

 26-42

14

8.

“Nowruz”            Daşoguz ş.               

14

0

0

14

 20-90

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellik: O-oýun, Ý-ýeňiş, D-deňlik, U-utulyş, T-toplar, U-utuk

Iň köp top geçirenler

1.

Mamedow Guwanç

    “Almaz”

38 top

2

Jumabaýew Alibek

    “Täze ýol”

26 top

3

Bekçanow Begenç

    “Turan”

18 top

4

Haljanow  Röwşen

    “Turan”

10 top

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň