Soňky habarlar

Arhiw

FIAS: sambo boýunça 2022-nji ýyldaky dünýä çempionaty Aşgabatda geçiriler

22:2708.10.2020
0
2968
FIAS: sambo boýunça 2022-nji ýyldaky dünýä çempionaty Aşgabatda geçiriler

8-nji oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Halkara Sambo Federasiýasynyň Prezidenti Wasiliý Şestakow bilen onlaýn-duşuşyk geçirildi.

Türkmen tarapyndan duşuşyga Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýew, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň we Milli Olimpiýa komitetiniň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Duşuşygyň barşynda gatnaşyjylar Türkmenistanda sambo boýunça Dünýä çempionatyny geçirmek bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Hususan-da, çempionatyň guramaçylyk meseleleri baradaky täze Şertnama boýunça pikir alşyldy. Şeýle-de, dünýädäki global pandemiýa ýagdaýyny nazara almak bilen, taraplar Dünýä çempionatyna taýýarlyk işlerini utgaşdyrmak üçin Halkara Sambo Federasiýasynyň tehniki wekilleriniň Türkmenistana iş saparlaryny guramak meselelerine aýratyn üns çekdiler.

Mundan başga-da, taraplar sambo boýunça Dünýä çempionatyna türkmen türgenlerini taýýarlamak bilen baglanyşykly Iş meýilnamany durmuşa geçirmek baradaky meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Halkara Sambo Federasiýasy bilen Türkmenistanyň Milli Söweş sungaty federasiýasynyň, şeýle-de Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçiliklerine seredip geçdiler.

Ilkibaşda 2020-nji ýyldaky dünýä çempionatyny geçirmek üçin türkmen paýtagty saýlanyp alnypdy. Şeýle-de bolsa, koronawirus pandemiýasy sebäpli Halkara Sambo federasiýasy geçen aý dünýä çempionatyny Nowi Sad (Serbiýa) şäherine geçirdi. FIAS-yň Ýerine ýetiriji komitetiniň soňky ýygnagynda 2021 we 2022-nji ýyllardaky dünýä çempionatlaryny degişlilikde Moskwada we Aşgabatda geçirmek kararyna geldi. 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň