“Aksuw” hojalyk jemgyýeti ýerli deriden öndürilýän gönüň eksportyny artdyrýar

19:0318.08.2020
0
16211
“Aksuw” hojalyk jemgyýeti ýerli deriden öndürilýän gönüň eksportyny artdyrýar

Türkmenistanda deri önümçiligi bilen meşgullanýan “Aksuw” HJ bu ýerli çig maly dünýä bazaryna çykaryp başlady. Önümiň Italiýa ugradylan ilkinji tapgyryna italýan hyzmatdaşlar tarapyndan deriniň hiline ýokary baha berilip ýewropa standartlaryna laýyklygy bilen bagly eýýäm çig malyň eksportynyň bu ýurda indiki tapgyryny ugratmak barada taýýarlyk işleri alnyp barylýar.    

 “Aksuw” HJ bu çig maly gaýtadan işleýän ýerli önüm öndürijiler bilen hem hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny alyp barýar, kiçi we orta telekeçiler ekologiki taýdan arassa çig maly peýdalanmak bilen häzirki zaman we ýokary hilli önümleriň dürli görnüşleri öndürýärler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň