Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda otly hereketleriniň çäklendirmesi 1-nji sentýabra süýşürildi

22:5814.08.2020
0
32895
Türkmenistanda otly hereketleriniň çäklendirmesi 1-nji sentýabra süýşürildi

«Türkmendemirýollary» agentligi ýurtda otlularyň hereketindäki çäklendirmeleriň 1-nji sentýabra çenli uzaldylýandygyny habar berýär.

«Otlularyň hereketiniň 1-nji sentýabra çenli wagtlaýyn durulýandygyny habar berýäris» diýip, bu barada agentligiň resmi saýtynda hem ýörite aýdyldy.

16-njy iýulda başlan şeýle çäklendirmeler ilki 31-nji iýula çenlidi, soňra ol 15-nji awgusta süýşürildi. Şeýlelikde, çäklendirmeler üçünji gezek uzaldylýar.

Agentlik 10-njy awgustda otlularda gatnajak ýolagçylardan 3 günlük möhlete ýöreýän kepilnama almak zerurlygyny talap edipdi.

Ýolagçylar ýüze çykan sowallar boýunça +99312383273 / 75 / 76 / 79 belgili telefonlara jaň edip bilerler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň