Soňky habarlar

Arhiw

Aktau ― Türkmenbaşy ― Aktau ugry boýunça konteýner gämi gatnawyny ýola goýmak meýilleşdirilýär

12:2729.07.2020
0
9478
Aktau ― Türkmenbaşy ― Aktau ugry boýunça konteýner gämi gatnawyny ýola goýmak meýilleşdirilýär

Aktau ― Türkmenbaşy ― Aktau aralygynda hepdede azyndan bir gezek gatnaýan gämi gatnawy arkaly yzygiderli konteýnet ulgamyny döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada «Inbusiness.kz» saýty habar berýär.

2020-nji ýylyň birinji ýarymynda Halkara Hazar ugry boýunça 6538 konterýer daşaldy. Munuň özi geçen ýylyň degişli döwründäkiden 950 konteýneriň köpdügini görkezýär. Bu ösüşde Bakuwyň Alýat portuna gatnan ulgamyň paýy uludyr.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň