Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti 20 kilometrlik welosipedli gezelenji amala aşyrdy

21:4819.04.2020
0
8189
Türkmenistanyň Prezidenti 20 kilometrlik welosipedli gezelenji amala aşyrdy

Şu gün ir säher bilen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow sportuň ekologiýa taýdan arassa görnüşleriniň biri hasaplanýan welosipedli gezelenji amala aşyrdy. Ýolugra döwlet Baştutany paýtagtyň günorta künjeginde alnyp barylýan gurluşyk işlerini synlady.

Sagdyn durmuş ýörelgelerine ygrarly we halkyň saglygyny ähli zatdan belent tutýan Türkmenistanyň Prezidenti 20 kilometrlik welosipedli ýörişini Ýanardag binasyndan başlap, Bitaraplyk binasynyň ýanynda tamamlady.

Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde (19.04.2020) habar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň