Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanlylaryň Türkiýedäki raýdaşlyk jemgyýeti futbol ýaryşyny geçirdi

19:1102.12.2019
0
981
Türkmenistanlylaryň Türkiýedäki raýdaşlyk jemgyýeti futbol ýaryşyny geçirdi

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanlylaryň Türkiýedäki raýdaşlyk jemgyýeti tarapyndan futbol ýaryşy geçirildi. Türkiýede işleýän we okaýan ildeşlerimiziň arasynda geçirilen ýaryşa 16 topar gatnaşdy.

«Atavatan-Turkmenistan» saýtynyň berýän habaryna görä, gatnaşyjy toparlar ilki dört toparçada ýaryşdylar. 180-den gowrak höwesjeň futbolçynyň gatnaşmagynda geçirilen ýaryş soňra çärýek finallar bilen dowam etdi. Ýarym finallaryň netijesinde bolsa «Goşun» we «Saglyk» toparlary üçünji orun, «Dostluk» hem-de «Wodnik» toparlary bolsa arzyly kubok üçin göreşmäge hukuk gazandy.

Üçünji orun ugrundaky duşuşyk deňme-deňlik bilen tamamlandy. Şeýlelikde, bu ornuň eýesi üçin goýlan baýrak iki topara-da deň mukdarda paýlanyp berildi. «Dostluk» bilen «Wodnigiň» arasyndaky final duşuşygy bolsa 1;4 hasabynda tamamlandy. Şeýlelikde, «Wodnik» höwesjeň futbol topary Türkmenistanlylaryň Türkiýedäki raýdaşlyk jemgyýetiniň geçiren ilkinji sport ýaryşynyň ýeňijisi boldy.

Ýeňijilere Kubok, medallar hem-de türk lirasy görnüşinde pul baýraklary berildi. Ýeňijileri sylaglamak dabarasyna Türkiýede ýaşaýan meşhur türkmen aýdymçysy Çynara hem gatnaşdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň