Türkmenistanyň Prezidenti Hazar deňzi institutynyň direktoryny wezipä belledi

22:4123.08.2019
0
3375
Türkmenistanyň Prezidenti Hazar deňzi institutynyň direktoryny wezipä belledi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Myrat Geldyýewiç Atajanow Hazar deňzi institutynyň direktory wezipesine bellenildi diýip, TDH habar berýär.

Mälim bolşy ýaly, bu institut şu aýda Hazar deňziniň meseleleri boýunça ýörite edaranyň ornuna döredildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň