Soňky habarlar

Archive news

Türkmenistanyň Prezidenti Hazar deňzi institutynyň direktoryny wezipä belledi

22:4123.08.2019
0
2752
Türkmenistanyň Prezidenti Hazar deňzi institutynyň direktoryny wezipä belledi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Myrat Geldyýewiç Atajanow Hazar deňzi institutynyň direktory wezipesine bellenildi diýip, TDH habar berýär.

Mälim bolşy ýaly, bu institut şu aýda Hazar deňziniň meseleleri boýunça ýörite edaranyň ornuna döredildi.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň