Arhiw

Türkmenbaşy şäherinde Hazar innowasion tehnologýalar halkara sergisi we "Türkmen sährasy - 2019" halkara awtomobil sergisi öz işine başlady

17:5711.08.2019
0
3569
Türkmenbaşy şäherinde Hazar innowasion tehnologýalar halkara sergisi we "Türkmen sährasy - 2019" halkara awtomobil sergisi öz işine başlady

Şu gün birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde halkara Hazar innowasion tehnologiýalarynyň sergisiniň, şeýle hem «Türkmen sähra – 2019» atly sergisiniň açylyş dabarasy geçirildi.

Sergileriň açylyş dabaralaryna hazarýaka we beýleki ýurtlaryň ýokary derejeli myhmanlary, halkara guramalarynyň, daşary ýurt kompaniýalarynyň we halkara köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.  

Sergiler Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz portunyň çäginde guraldy. Sergilere gatnaşyjylar hazarýaka ýurtlarynyň milli stendleri, ulag senagatynyň iň täze gazananlary we ýokary tehnologiýalar ulgamynda ýetilen belent sepgitler bilen ýakyndan tanyşdylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň