Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň ýaşlar neşirine täze ýolbaşçy bellenildi

22:4625.06.2019
0
1581
Türkmenistanyň ýaşlar neşirine täze ýolbaşçy bellenildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň towakganamasy esasynda Artykguly Hojageldiýewiç Hojaberdiýew «Nesil» gazetiniň baş redaktory wezipesine bellenildi.

Döwlet Baştutanynyň Karary bilen, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň towakganamasy esasynda «Nesil» gazetiniň baş redaktorynyň orunbasary Leýli Amanowna Kurbanowa şu gazetiň baş redaktorynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadyldy.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň