Soňky habarlar

Archive news

Döwlet Baştutany kiçi we orta telekeçiligi goldamak gaznasyny döretmek boýunça teklipleri makullady

23:2916.03.2018
0
4462
Döwlet Baştutany kiçi we orta telekeçiligi goldamak gaznasyny döretmek boýunça teklipleri makullady

Ykdysadyýetiň bazar gatnaşyklary döwründe telekeçilik işini has-da ösdürmek, kiçi we orta telekeçiligi goldamak hem-de täze innowasion önümçilikleri döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Türkmenistanda Kiçi we orta telekeçiligi goldamak gaznasyny döretmek boýunça birnäçe teklipleri makullanyldy.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň