Soňky habarlar

Archive news

Türkmenistanyň Serbiýadaky ilçisi bellendi

23:5825.08.2017
0
3172
Türkmenistanyň Serbiýadaky ilçisi bellendi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Serbiýadaky ilçisini bellemek hakynda Permana gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky (Moskwa şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Batyr Niýazliýew şol bir wagtda Türkmenistanyň Serbiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellenildi.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň