Soňky habarlar

Arhiw

2020-nji ýylyň Türkmenistanda Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary (5 welaýat üçin)

2
74598
2020-nji ýylyň Türkmenistanda Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary (5 welaýat üçin)

Elektron görnüşde özüñize göçürip alyñ. Öz dogan-garyndaşlaryñyz we dostlaryñyz bilen paýlaşyñ! Göçürmek üçin şu ýere basyň.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Kakajan95 ( 15/04/2020 )

Hormatly Admin, orazaýa aýy üçin 5 welaýata niýetläp goýan wagtlaryňyzda ýalňyşlyk bar, eger üns berseňiz Daşoguz welaýatyna gireniňde Lebap welaýatynyň wagtlary çykýa, mümkin bolsa şol ýalňyşlygy düzedäýseňiz, öňünden sag bolsun aýtýan.

22
aamaniyazov ( 18/04/2020 )

Sag boluň, düzedildi!

10
Meňzeş makalalar