Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysy (U-23) Aziýanyň kubogy — 2024-iň saýlama tapgyryndaky çykyşyny tamamlady

09:2413.09.2023
0
24643

Türkmenistanyň futbol boýunça olimpiýa ýygyndysy düýn Aziýanyň kubogy — 2024-iň saýlama tapgyrynda Surakarta şäherindäki «Manahan» stadionynda ýer eýeleriniň — Indoneziýanyň ýaşlar ýygyndysy bilen duşuşdy. Duşuşykda türkmen futbolçylary 0:2 hasabynda asgyn geldiler.

Ýerli ýygyndy hasaby 40-njy minutda asly niderlandly Iwar Ýenneriň geçiren goly bilen açdy. Goşmaça minutlaryň 2-nji minudynda bolsa Pratama Arhan Alif Rifai hasaby 2:0-a çykardy.

Ahmet Agamyradowyň şägirtleri ilkinji duşuşygynda Taýwandan 4:0 hasabynda üstün çykan hem bolsa, ikinji duşuşykdaky utulyş olaryň yklym ýaryşyna gatnaşmak baradaky umydynyň soňuna sogan ekdi. Türkmen ýygyndysy ikinji orny eýelän iň gowy toparlaryň ilkinji dörtlügine hem girip bilmedi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň