Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda «Galkynyş» gaz käninden täze gaz akymy alyndy

09:2913.09.2023
0
16052

«Galkynyş» gaz känindäki täze guýudan günde 2,2 million kub metr kuwwatlykly täze senagat gazy alyndy. Bu barada «Report.az» habar berdi.

238 belgili bu guýy çuň kategoriýa degişli diýlip habarda bellenilýär. Aýdylmagyna görä, ilki başda «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň hünärmenleriniň 4,557 müň metr çuňlukda burawlamagy meýilleşdirilipdir. Bellenilen çuňluga 189 metr töweregi galanda, gazçylar aşa çuňluklarda burawlamagy çaltlaşdyrmak üçin ulanylýan usuldan peýdalanylypdyr.

Guýudan gazyň üstünlikli sorulmagy Ýaponiýanyň «Sumitomo» kompaniýasynyň enjamlarynyň kömegi amala aşyryldy. Ähli buraw standartlaryna we kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilen işler guýynyň uzak wagtlap işlemegine mümkinçilik döreder.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň