Soňky habarlar

Arhiw

Aleksandr Beglow «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumyna gül goýdy

08:1212.09.2023
0
21937

Sankt-Peterburgyň gubernatory Aleksandr Beglow Türkmenistana saparynyň çäklerinde «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumyna bardy.

«Türkmenistan» gazetinde berilýän habara görä, myhman milli gahrymanlaryň — Watan goragçylarynyň hem-de 1948-nji ýylyň weýrançylykly Aşgabat ýer titremesiniň pidalarynyň ýadygärligini ebedileşdiren ýadygärlikler toplumyna gül goýdy.

Meýdany 650 müň inedördül metr bolan ýadygärlikler toplumy 2014-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda açyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň